ESPECIALISTES EN NETEJA EN ELS SECTORS

Privat / Sanitari / Farmacèutic / Alimentació / Industrial / Administració pública / Ensenyament / Comercial

Serveis de neteja
i desinfecció

Neteges diàries

Neteges periòdiques

Neteges d’obra i/o puntuals

Abrillantats

Grafitis, moqueta, eliminació xiclets…

Treballs verticals: neteja i pintura

Planificació i
direcció de serveis

Protocols de gestió dels serveis

Formació de personal
en serveis de neteja i gestió de robes

Formació de personal
en serveis de neteja i gestió de
robes

Anàlisis microbiològics de la desinfecció

Anàlisis microbiològics de la
desinfecció

Serveis auxiliars

Recepció i consergeria

Picking i mossos serveis varis

Col·laboració amb centre especial de treball

Col·laboració amb centre
especial de treball

Aplicació Llei LISMI

AISMAN, S.L. els hi ofereix…

AISMAN, S.L.
els hi ofereix…

Gaudir d’un entorn net, cuidat i saludable, són qualitats
necessàries per facilitar el benestar dels empleats i millorar
la producvitat i qualitat del seu treball.

Gaudir d’un entorn net, cuidat i saludable, són
qualitats necessàries per facilitar
el benestar dels empleats i millorar
la producvitat i qualitat del seu treball.

Gaudir d’un entorn net, cuidat i
saludable, són qualitats
necessàries per facilitar el benestar
dels empleats i millorar
la productivitat i qualitat del seu treball.

Un ambient saludable i funcional facilitarà la tasca
dels seus treballadors.

Un ambient saludable i funcional
facilitarà la tasca
dels seus treballadors.

Els seus clients agrairan l’ambient net i ordenat de
les seves instal·lacions facilitant les relacions comercials.

Els seus clients agrairan l’ambient net i ordenat de
les seves instal·lacions facilitant les relacions
comercials.

Els seus clients agrairan l’ambient net
i ordenat de les seves instal·lacions
facilitant les relacions comercials.

Aisman, S.L. organitza la Neteja Professional creant i aplicant
mètodes i processos que facilitin als nostres treballadors
l’aplicació dels programes de treball més adients per a cada client.

Aisman, S.L. organitza la Neteja Professional creant
i aplicant mètodes i processos que facilitin als
nostres treballadors l’aplicació dels programes
de treball més adients per a cada client.

Aisman, S.L. organitza la Neteja
Professional creant i aplicant
mètodes i processos que facilitin
als nostres treballadors,
l’aplicació dels programes de treball
més adients per a cada client.

Aisman, S.L. s’adaptarà a les seves possibilitats de despesa pel
servei de neteja i dissenyarà el millor programa de treball per a
les seves instal·lacions.

Aisman, S.L. s’adaptarà a les seves possibilitats
de despesa pel servei de neteja i dissenyarà
el millor programa de treball per a les seves
instal·lacions.

Aisman, S.L. s’adaptarà a les seves
possibilitats de despesa pel servei
de neteja i dissenyarà el millor
programa de treball per a
les seves instal·lacions.

Neteja sostenible; per a Aisman, S.L. és un compromís dissenyar
metodologies i programes de treball utilitzant els productes i
processos més eficients i respectuosos amb el medi ambient.

Neteja sostenible; per a Aisman, S.L. és un
compromís dissenyar metodologies i programes
de treball utilitzant els productes i processos
més eficients i respectuosos amb el medi ambient.

Neteja sostenible; per a Aisman, S.L.
és un compromís dissenyar
metodologies i programes de treball
utilitzant els productes i
processos més eficients i respectuosos
amb el medi ambient.

Reconeguda per la capacitat tècnica i econòmica.

Aisman està classificada sense límit per a
concursar en les empreses públiques (lletra D).

GARANTIA, Pòlissa d’assegurança de RC, amb
cobertura fins a 600.000 €.

Qualitat certificada amb ISO 9001 i ISO 14001.

Direcció tècnica mediambiental.

Qualitat, rendiment i
equilibri pressupostari

Aisman és una empresa de volum mitjà.

Basem les nostres relacions comercials en la serietat,
dedicació, eficàcia i amb vocació de servei.

Som una empresa d’àmbit geogràfic de proximitat.

Des del 1983, gestionem serveis al més alt nivell.

Fem de la Formació, l’eina més valuosa
per a la millora constant.

Assolim els millors resultats utilitzant les últimes
tecnologies i mitjans per a realitzar els serveis.

Qualitat, rendiment i
equilibri pressupostari

Aisman és una empresa de volum mitjà.

Basem les nostres relacions comercials en la serietat,
dedicació, eficàcia i amb vocació de servei.

Som una empresa d’àmbit geogràfic de proximitat.

Des del 1983, gestionem serveis al més alt nivell.

Fem de la Formació, l’eina més valuosa
per a la millora constant.

Assolim els millors resultats utilitzant les últimes
tecnologies i mitjans per a realitzar els serveis.

Qualitat, rendiment i
equilibri pressupostari

Aisman és una empresa de volum
mitjà.

Basem les nostres relacions comercials
en la serietat, dedicació, eficàcia i
amb vocació de servei.

Som una empresa d’àmbit geogràfic de
proximitat.

Des del 1983, gestionem serveis al més
alt nivell.

Fem de la Formació, l’eina més valuosa
per a la millora constant.

Assolim els millors resultats utilitzant
les últimes tecnologies i mitjans
per a realitzar els serveis.

La neteja sostenible. És possible

La neteja sostenible.
És possible